Lidmaatschap

Je kunt kiezen voor hardlopen

En je kunt kiezen voor 1 keer meetrainen per week.

We trainen 10 maanden per jaar, want de maanden juli en augustus houden wij vakantie.

Kosten: van 1 september tot 1 juli

1 training per week €100,- per jaar.

na 1 januari, dus voor een half seizoen, gelden de volgende prijzen.

1 keer per week €55,00 per half seizoen

Betalen kan als volgt:

Je kunt het overmaken op bankrekening met nummer:

NL25ABNA 0980960819

t.n.v. Run2Day Runners Huissen o.v.v. contributie seizoen 2021/2022