Lidmaatschap

U kunt kiezen voor hardlopen of wandelen

En U kunt kiezen voor 1 of 2 keer meetrainen per week.

We trainen 10 maanden per jaar, want de maanden juli en augustus houden wij vakantie.

Kosten: van 1 september tot 1 juli

1 keer per week €60,- per jaar.

2 keer per week €90,- per jaar.

na 1 januari dus voor een half seizoen nog gelden de volgende prijzen.

1 keer per week €45,00

2 keer per week €75,00

Betalen kan als volgt:
U kunt deze contant betalen, of storten op bankrekening.
Het bankrekeningnummer is: NL17INGB0006210333
t.n.v. Run2Dayrunners Barneveld o.v.v. contributie seizoen 2020/2021

Privacyverklaring Run2Day Runners Barneveld, hierna te noemen: R2D Runners

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

R2D Runners kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u zich aanmeld om lid te worden bij onze hardloopgroep.

R2D Runners kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw Bankrekeningnummer en tenaamstelling bankrekening bij betaling per bank.

WAAROM R2D Runners uw GEGEVENS NODIG HEEFT

R2D Runners verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de ledenadministratie, om in geval van calamiteit contact op te kunnen nemen en om u te kunnen voorzien van relevante informatie in verband met activiteiten binnen de hardloopclub.

R2D Runners bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

R2D Runners verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dan wel om u te kunnen voorzien van relevante informatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@run2dayrunnersbarneveld.nl. R2D Runners zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FOTO’S

Soms worden foto’s en films gemaakt van activiteiten die bij R2D Runners plaatsvinden of door R2D Runners worden georganiseerd. Onze leden kunnen via deze weg op zo’n foto of film te zien zijn. Het beeldmateriaal kan dan gepubliceerd worden via de website, sociale media of andere media. Wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze leden hier geen hinder van ondervinden. Foto’s kunnen op uw verzoek indien mogelijk verwijderd worden door contact op te nemen met Theo van Maanen.

BEVEILIGING

R2D Runners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door R2D Runners  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Theo van Maanen, info@run2dayrunnersbarneveld.nl.